Desktop, folder icon

From the Noiro icon set · 19 raster icons