Arrow, cursor, drag icon

From the Free Mobile Icon Kit icon set · 200 raster icons