05, diagram, pro icon

From the Diagram Pro - free icon set · 24 raster icons