Vimeo icon

From the Erlen's Social Media Icon Set icon set · 16 raster icons