Iconfinder Desktop apps Splashyfish Folder modernist opened icon

Folder, modernist, opened icon

folder, modernist, opened icon
Dat Nguyen Visit website

More icons from the icon set Splashyfish

464 raster icons