Key, minus icon

key, minus icon
Oliver Twardowski Visit website

More icons from the icon set Flavour Extended

423 raster icons