Aurora, folder, play icon

From the Aurora icon set · 16 raster icons