Favourites icon

From the iBox (Black) icon set · 27 raster icons