2g, ipod, nano icon

From the Obsidianus icon set · 132 raster icons