3g, foam, ipod, nano, sea icon

From the Obsidianus icon set · 132 raster icons