Gaim icon

From the Micro icon set · 40 raster icons