Don, jon icon

From the Movie Folder Icons icon set · 10 raster icons