Mario, start icon

From the Super Mario Lumina icon set · 5 raster icons