Redo icon

From the Wireframe mono icons icon set · 244 raster icons