2delete, tag, yellow icon

From the Matte set: Basic icon set · 423 raster icons