Bear, polar icon

From the Brilliant icon set · 90 raster icons