Album, photo icon

From the Stroke icon set · 126 raster icons