Buzz, google, inside icon

From the Google Buzz icon kit icon set · 5 raster icons