Arizona, flag icon

arizona, flag icon

More icons from the icon set American States Icon Set

50 raster icons

Arizona, Flag icons in Smooth style