Folder, pika! icon

From the Exempli Gratia icon set · 78 raster icons