Dmg, file, z icon

From the Exempli Gratia icon set · 78 raster icons