Mb, sattelite icon

From the Metro UI Dock icon set · 156 raster icons