Card, micro, mirror, sd icon

From the Metro UI Dock icon set · 802 raster icons