+, google icon

From the Metro UI Dock icon set · 802 raster icons