Big Avatar Set part1

50 vector (SVG) icons by Oksana Latysheva   License: Basic license
Background