Go Round the Houses

20 vector (SVG) icons by Zlatko Najdenovski   License: Basic license
Background