Misc

21 vector (SVG) icons by Yaroslav Samoylov   License: Basic license
Background