Zodiac Signs Black icon set

Avatar Polina Smirnova · 12 premium vector (SVG) icons in Religion, philosophy & mythology · Added on Oct 17th, 2019