Iconfinder Desktop apps Splashyfish Calendar remove week icon

Calendar, remove, week icon

calendar, remove, week icon
Dat Nguyen Visit website

More icons from the icon set Splashyfish

464 raster icons