Ksmiletris icon

From the Kids icon set · 242 raster icons