Adobe, bridge, cs3 icon

From the Sleek XP: Software icon set · 119 raster icons