Chm, sumatrapdf icon

From the SumatraPDF files icon icon set · 8 raster icons