Ipod, nano, white icon

From the Obsidianus icon set · 132 raster icons