Drink, fruit, kiwi icon

From the Freshy icon set · 5 raster icons