Acrobat, page, pdf, white icon

From the Silk icon set · 998 raster icons