3.5, floppy icon

From the Senary icons icon set · 16 raster icons