Moleskine icon

From the Toolbar icon set icon set · 35 raster icons