Flag, ohio icon

flag, ohio icon

More icons from the icon set American States Icon Set

50 raster icons

Flag, Ohio icons in Smooth style