Ooo-web icon

From the Futurosoft icon set · 564 raster icons