Text, view icon

From the Futurosoft icon set · 564 raster icons