Mb, plus icon

From the Metro UI Dock icon set · 156 raster icons