Emoticons

30 vector (SVG) icons by Zlatko Najdenovski   License: Basic license
Background