Applications icon

applications icon

More icons from the icon set BWPX

260 raster icons