Iconfinder Desktop apps Splashyfish Edit folder modernist icon

Edit, folder, modernist icon

edit, folder, modernist icon
Dat Nguyen Visit website

More icons from the icon set Splashyfish

464 raster icons