Iconfinder Desktop apps Splashyfish Add folder modernist stuffed icon

Add, folder, modernist, stuffed icon

add, folder, modernist, stuffed icon
Dat Nguyen Visit website

More icons from the icon set Splashyfish

464 raster icons